Menige landstormsman Kritzberg, under första världskriget. 

Lokalförsvaret, under 1900-talet tidiga del, som fick använda civila kläder.

Denna bild är tagen i Kalmar.

.¸¸·´¯´·.¸¸.·´¯´·.¸ ><((((º> . .¸¸·´¯´· ·.¸¸.·´¯´·.¸

now also on Facebook and LinkedIn