Vissa gamla fotografier som blivit missfärgade eller ursprungligen har dålig kontrast - kan bli riktigt bra med färgläggning.

now also on Facebook and LinkedIn